Privacy policy

Verklaring inzake gegevensbescherming

1. Algemene informatie

a) Inleiding

Dank u voor uw interesse in onze website en onze online diensten.  Gegevens zijn voor ons de basis voor een uitmuntende dienstverlening. Onze belangrijkste bedrijfsmiddel is echter het vertrouwen van onze klanten. Klantgegevens beschermen en deze enkel gebruiken op de manier die onze klanten van ons verwachten, is onze topprioriteit. De volgende verklaring inzake gegevensbescherming is dan ook bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in verband met deze verwerking volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en aanvullende wetten inzake gegevensbescherming.

b) Verwerkingsverantwoordelijke

Wij, MAKRO Cash & Carry Belgium NV, Nijverheidsstraat 70, 2160 Wommelgem, zijn de verwerkingsverantwoordelijke volgens de AVG en aldus verantwoordelijk voor de hieronder uiteengezette gegevensverwerking.

c) Data Protection Officer

U kunt onze Data Protection Officer te allen tijde contacteren via de volgende contactgegevens:

 • MAKRO Cash & Carry Belgium NV, Data Protection Officer, Nijverheidsstraat 70, 2160 Wommelgem, Mail:info@makro.be.

2. Verwerking van persoonsgegevens tijdens uw gebruik van onze website

Uw bezoek aan onze website en uw gebruik van onze online diensten worden bijgehouden. Het IP-adres dat momenteel door uw toestel wordt gebruikt (bv. uw computer of mobiele telefoon), de datum en tijd, het soort browser en besturingssysteem van uw toestel en de bezochte pagina’s worden opgeslagen. Deze gegevens worden verzameld omwille van gegevensbescherming en om onze online diensten optimaliseren en verbeteren. De verwerking is wettelijk gebaseerd op Art. 6, 1, 1, f) van de AVG. Het is in ons belang om onze website te beschermen en onze dienstverlening te verbeteren. Elke andere verwerking van uw gegevens, uitgezonderd voor statistische doeleinden in anonieme vorm, gebeurt uitsluitend in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming. Afgezien daarvan worden persoonsgegevens enkel bewaard als u die uit eigen beweging verstrekt, bv. als onderdeel van uw registratie, een enquête, een online aanvraag of voor de uitvoering van een contract. We hebben de gepaste technische voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden versleuteld tijdens het inloggen voor registratie of andere diensten, d.w.z. beschermd tegen ongeoorloofde toegang. Hieronder vindt u meer informatie, in het bijzonder over de technologieën die we gebruiken.

a) Registratie voor de nieuwsbrief

Indien u dat wenst, kunt u zich op onze website (https://www.makro.be/service/nieuwsbrief) inschrijven voor de nieuwsbrief door het daartoe voorziene registratieformulier in te vullen. Als u het registratieformulier invult en uw persoonsgegevens aan ons bezorgt of heeft ingestemd met onze nieuwsbrief wanneer u zich heeft ingeschreven als klant, zult u een e-mail van ons ontvangen op het e-mailadres dat u ons bezorgde. Om de registratie af te ronden hoeft u enkel op de link “finish registration” (registratie afronden) in deze e-mail te klikken. De persoonsgegevens die via het registratieformulier worden verzameld, zullen enkel worden verwerkt om nieuwsbrieven te verzenden naar uw e-mailadres en enkel als u heeft ingestemd met deze gegevensverwerking. De verwerking is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, a) van de AVG. We gebruiken Episerver® broadmail om nieuwsbrieven te verzenden. Episerver® broadmail is een dienst van Episerver GmbH (Wallstraße 16, 10179 Berlijn). Wanneer u een nieuwsbrief opent, wordt een zogenaamde tracking pixel gebruikt bij het openen. Hierdoor worden de volgende gegevens bewaard in Episerver® broadmail: e-mailadres, nieuwsbrief, datum en tijd van openen. Links in onze nieuwsbrieven bevatten tracking-informatie waarmee we kunnen bepalen in welke links u vooral geïnteresseerd was indien u daarop klikte. De volgende gegevens worden in Episerver® broadmail bewaard via de tracking link: e-mailadres, nieuwsbrieven, link, datum en tijd. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden bewaard tot u zich uitschrijft van de nieuwsbrief, door op de link “unsubscribe” (uitschrijven) te klikken onderaan elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt. Als u zich uitschrijft, zullen uw persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd. Let wel: u zal geen nieuwsbrieven of vouchers meer ontvangen van ons, nadat uw persoonsgegevens werden verwijderd.

b) Contactformulier

U kunt het contactformulier op onze website (https://www.makro.be/contactformulier) gebruiken om ons te contacteren voor een aanvraag. De persoonsgegevens die u invulde in het contactformulier, zullen enkel worden verwerkt om uw aanvraag te beantwoorden en enkel als u heeft ingestemd met de gegevensverwerking. De verwerking is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, f) van de AVG.

c) Online shop

U kunt onze online shop gebruiken en een bestelling plaatsen via de link (http://www.makroshop.be).  Alle persoonsgegevens die u in onze online shop verstrekte, zullen enkel worden gebruikt om een contract met u aan te gaan en om dit contract uit te voeren. Deze verwerking is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, b) van de AVG. De verstrekking van uw persoonsgegevens is nodig om een contract met ons aan te gaan en om dit contract uit te voeren. Zonder uw persoonsgegevens zullen we uw bestelling niet kunnen verwerken en zullen we geen contract met u kunnen aangaan. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden bewaard tot het contract met u is afgelopen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens verder te bewaren om die aan overheidsinstanties te bezorgen, bijvoorbeeld aan belastingdiensten. Deze bewaring en overdracht van uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties om aan een wettelijke verplichting te voldoen, is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, c) van de AVG. Als u een contract met ons aangaat, zal uw adres worden overgedragen aan onze logistieke dienstverleners om de door u bestelde goederen aan u te leveren, in onze naam. Deze verwerking is nodig om het contract met u uit te voeren en is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, b) van de AVG. Uw persoonsgegevens zullen enkel door onze logistieke dienstverleners worden bewaard tot de door u bestelde goederen aan u werden geleverd, tenzij onze logistieke dienstverleners wettelijk verplicht zijn om uw gegevens verder te bewaren, b.v. om deze aan overheidsinstanties te bezorgen, bijvoorbeeld aan belastingdiensten. Als u een contract met ons aangaat en ervoor kiest om met een kredietkaart te betalen, zullen we uw kredietkaartgegevens overdragen aan de kredietkaartmaatschappij, die uw kredietkaart heeft uitgegeven, om uw betaling te verwerken. Deze verwerking is nodig om het contract met u uit te voeren en is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, b) van de AVG. Uw persoonsgegevens zullen enkel door uw kredietkaartmaatschappij worden bewaard tot uw betaling werd verwerkt, tenzij uw kredietkaartmaatschappij wettelijk verplicht is om uw gegevens verder te bewaren, bv. om deze aan overheidsinstanties te bezorgen, bijvoorbeeld aan belastingdiensten. Als u een contract met ons aangaat en ervoor kiest om via overschrijving te betalen, zullen we uw bankgegevens aan uw bank bezorgen om uw betaling te verwerken. Deze verwerking is nodig om het contract met u uit te voeren en is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, b) van de AVG. Uw bank zal uw persoonsgegevens enkel bewaren tot uw betaling werd verwerkt, tenzij uw bank wettelijk verplicht is om uw gegevens verder te bewaren, bv. om deze aan overheidsinstanties te bezorgen, bijvoorbeeld aan belastingdiensten.

Mogelijks maken wij gebruik van Selligent om uw e-mail en / of aankoopinformatie te registreren om contact met u op te nemen in de volgende situaties:

 • u heeft uw e-mailadres ingevoerd tijdens het afrekenen, maar heeft de aankoop niet voltooid. In dat geval kunnen we u een e-mail sturen met een link naar het verlaten winkelwagentje.
 • u kocht één of meer producten op onze webshop, waarna wij op een later moment contact met u kunnen opnemen via e-mail met informatie over ons assortiment.
 • u kocht een of meer producten op onze webshop, waarna wij op een later moment contact met u kunnen opnemen om een beoordeling van de gekochte producten te vragen.

In elk van de hierboven genoemde e-mails is er steeds een link voorzien om je af te melden voor dat specifieke soort e-mail.

d) Registratie van klantaccount

Als u dat wenst, kunt u via de link een klantaccount aanmaken op onze website. Een klantaccount is niet verplicht om onze online shop te gebruiken, maar als u een klantaccount aanmaakt, hoeft u ons uw persoonsgegevens niet elke keer te bezorgen wanneer u onze online shop gebruikt. Als u het registratieformulier invult en uw persoonsgegevens aan ons bezorgt, kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Om de registratie van uw account af te ronden, hoeft u enkel op de link “confirm account” (account bevestigen) in deze e-mail te klikken. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u inloggen op uw account en deze gebruiken. De persoonsgegevens die u invulde in het registratieformulier, zullen enkel worden verwerkt om uw klantaccount aan te maken en te beheren en enkel als u heeft ingestemd met de verwerking van uw gegevens. De verstrekking van uw persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken en deze verstrekking is niet nodig om te voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichting of aan een verplichting die nodig is om een contract aan te gaan. Als u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, zal dat geen gevolgen hebben voor u, afgezien van het feit dat we dan geen klantaccount voor u kunnen registreren. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden bewaard tot uw account uitgeschakeld wordt.

e) Cookies en Tracking

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op diverse pagina’s gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw toestel worden opgeslagen. Sommige cookies die we gebruiken, worden verwijderd na uw browsersessie, d.w.z. na het afsluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw toestel staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het instellen van verschillende cookies en individueel beslist om deze al dan niet te aanvaarden of de aanvaarding van cookies uit te sluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen. Zie de hulpfunctie van uw internetbrowser voor meer informatie. Als cookies niet worden aanvaard, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Hieronder vindt u meer informatie over specifieke cookies.

We maken onderscheid tussen noodzakelijke cookies en promotionele cookies. Noodzakelijke cookies zijn nodig voor de goede werking van onze website. Als u deze cookies weigert, zal uw gebruikerservaring veranderen tijdens uw bezoek aan onze website en zullen bepaalde diensten op onze website niet bruikbaar zijn.

Promotionele cookies worden hieronder beschreven. Door onze “cookie-banner” te aanvaarden stemt u in met de verwerking van gegevens via deze cookies. De verwerking is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, a) van de AVG.

1) Adobe Analytics

We maken gebruik van Adobe Analytics, een dienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland; "Adobe"). Deze dienst maakt gebruik van "cookies", die worden opgeslagen op uw toestel en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres, groothandel, klantnummer en nummer van de aankoopverantwoordelijke) wordt doorgestuurd naar de servers van Adobe in Ierland, waar ze worden geanonimiseerd en vervolgens in anonieme vorm worden doorgestuurd naar servers in de VS voor verdere verwerking en opslag. Adobe gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over uw website-activiteit op te maken voor website-operatoren, en om andere diensten in verband met uw website- en internetgebruik te verstrekken. Indien dat wettelijk verplicht is of indien dergelijke informatie in naam van Adobe wordt verwerkt, kan deze informatie aan derden worden overgedragen. Uw IP-adres zal geenszins in verband worden gebracht met andere gegevens van Adobe. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de gepaste instellingen te kiezen in uw browser. Let wel: als u dit doet, zal u de volledige functionaliteit van deze website misschien niet kunnen gebruiken. De door Adobe verzamelde gegevens kunnen te allen tijde worden tegengesproken met werking voor de toekomst. Voor meer informatie over de intrekking, zie http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

2) Google Analytics

We maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Voorafgaand hieraan zal Google uw IP-adres echter hebben verkort in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst met betrekking tot de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar worden verkort. In naam van de operator van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw websitegebruik te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit op te maken en om andere diensten in verband met website- en internetgebruik te verstrekken aan de website-operator. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgestuurd in het kader van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de gepaste instellingen te kiezen in uw browers. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde informatie en informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt, door de browser plug-in te downloaden en installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

3) Google AdWords

Als AdWords-klant maken we gebruik van Google Conversion Tracking. Dit is een dienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Google AdWords wordt gebruikt om pagina’s van makro.be of metro.be te tonen in de reclameruimte op Google. Als u onze website bezoekt via een advertentie van Google, plaatst Google Adwords een cookie op uw toestel ("conversiecookie"). Deze cookie vervalt na 30 dagen en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de cookie niet vervallen is wanneer u bepaalde pagina’s bezoekt, kunnen wij en Google zien dat iemand op de advertentie heeft geklikt en werd doorgeleid naar onze pagina. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dan ook worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De door de conversiecookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die opteerden voor conversion tracking. AdWords-klanten zien het totale aantal gebruikers die op hun advertentie klikten en werden doorgeleid naar een pagina met een conversion tracking tag.

U zal echter geen informatie ontvangen waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wenst deel te nemen aan dit tracking-proces, kunt u ook de instelling van een nodige cookie weigeren – bijvoorbeeld door een browserinstelling te gebruiken die de automatische instelling van cookies uitschakelt. U kunt ook cookies voor conversion tracking uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "googleadservices.com" worden geblokkeerd.

4) Doubleclick by Google

Met Doubleclick by Google gebruiken we een dienst van Google Inc. om u relevante advertenties te tonen. Cookies die geen persoonlijke informatie bevatten, worden hiervoor gebruikt. Doubleclick-cookies gebruiken een pseudoniem identificatienummer dat aan uw browser wordt toegewezen om na te gaan of advertenties worden afgebeeld en of erop wordt geklikt. Zo kunnen Google en zijn partnersites advertenties tonen op basis van eerdere bezoeken aan pagina’s van METRO Cash & Carry of andere websites. De door Doubleclick-cookies gegenereerde informatie wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google voldoet aan de bepalingen van de Amerikaanse en Europese "Privacy Shield"-overeenkomst inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd voor het "Privacy Shield". De gegevens zullen enkel aan derden worden overgedragen in het kader van wettelijke regels of de verwerking van bestelgegevens. Als u instemt met de opslag van cookies, maar Doubleclick-cookies niet wenst te gebruiken, kunt u via de link https://www.google.com/settings/ads/onweb/ een browser plug-in downloaden en installeren die Doubleclick by Google uitschakelt.

5) ADITION Technologies

Voor reclame- en marketingdoeleinden werken we samen met dienstverlener ADITION technologies AG, Oststraße 55, 40211 Düsseldorf. Doel van deze samenwerking is online marketing te verbeteren en die klantgerichter te maken, zodat u voor u relevante advertenties ontvangt.

Hiertoe slaan we cookies op onze server op, die een analyse van het gebruik van onze website door u en anderen mogelijk maken. Door middel van deze cookies wordt informatie over het gebruik van onze website opgeslagen, doorgestuurd naar en opgeslagen op een server van onze dienstverlener. Onze dienstverlener gebruikt deze informatie om bestellingen over ons te plaatsen op andere websites, meer bepaald onder de vorm van banner advertising. Door deze cookies in te stellen wordt louter pseudonieme informatie verzameld, die technische informatie bevat zoals de advertentiefrequentie en de weergavedatum van reclame, de gebruikte browser of zelfs het geïnstalleerde besturingssysteem. De pseudonieme gegevens zullen geenszins worden gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen deze dienst met werking in de toekomst. Als u uw bezwaarrecht wil uitoefenen, klik dan op de volgende link: http://www.adition.com/kontakt/datenschutz/?result=optedout

Indien u bezwaar heeft aangetekend via de bovenvermelde link, zullen geen verdere gegevens worden opgeslagen en zullen de reeds opgeslagen gegevens niet langer worden gebruikt. We willen er op wijzen dat het bezwaar ook van kracht wordt door een cookie op te slaan op uw computer. Zonder deze cookie kunnen we uw bezwaar niet bevestigen en naleven. Deze cookie bevat echter enkel de informatie waarbij u bezwaar aantekende tegen het gebruik van de gegevens tijdens retargeting. Met het oog op de permanente activering hiervan moet u deze cookie opgeslagen laten op uw computer. Als u de opt-out cookie verwijdert, moet u zich opnieuw uitschrijven. U moet zich ook uitschrijven voor elke computer en browser die u gebruikt. Let wel: de hierboven beschreven opt-out geldt enkel indien en zo lang als cookies worden aanvaard door uw browser.

6) Hotjar

Voor evaluatie- en feedbackdoeleinden werken we samen met dienstverlener Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe.

In het kader hiervan worden cookies opgeslagen op de server van Hotjar, die een analyse van het gebruik van onze website door u en anderen mogelijk maken. Door middel van deze cookies wordt informatie over het gebruik van onze website opgeslagen, doorgestuurd naar en opgeslagen op een server van onze dienstverlener. Onze dienstverlener gebruikt deze informatie om ons feedback te leveren over onze website. Door deze cookies in te stellen wordt louter pseudonieme informatie verzameld. De pseudonieme gegevens zullen geenszins worden gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen deze dienst met werking in de toekomst. Als u uw bezwaarrecht wil uitoefenen, klik dan op de volgende link: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Indien u bezwaar heeft aangetekend via de bovenvermelde link, zullen geen verdere gegevens worden opgeslagen en zullen de reeds opgeslagen gegevens niet langer worden gebruikt. We willen er op wijzen dat het bezwaar ook van kracht wordt door een cookie op te slaan op uw computer. Zonder deze cookie kunnen we uw bezwaar niet bevestigen en naleven. Deze cookie bevat echter enkel de informatie waarbij u bezwaar aantekende tegen het gebruik van de gegevens tijdens retargeting. Met het oog op de permanente activering hiervan moet u deze cookie opgeslagen laten op uw computer. Als u de opt-out cookie verwijdert, moet u zich opnieuw uitschrijven. U moet zich ook uitschrijven voor elke computer en browser die u gebruikt. Let wel: de hierboven beschreven opt-out geldt enkel indien en zo lang als cookies worden aanvaard door uw browser.

7) Optimizely

Om onze website te optimaliseren, gebruiken we de tool ‘Optimizely’. Optimizely wordt aangeboden en beheerd door Optimizely Inc., 631 Howard St. Suite 100, San Francisco, CA 94105 USA. Optimizely hanteert cookies om het gebruik van bepaalde delen van onze website te analyseren. Dit stelt ons in staat aanbiedingen en andere informatie op onze website zo optimaal mogelijk te plaatsen en te tonen. Het verkregen IP-adres van een gebruiker van de website wordt anoniem gemaakt en doorgestuurd naar een Optimizely server in de VS ter evaluatie en wordt ook daar bewaard. De verzamelde informatie wordt niet in verband gebracht met andere gegevens van Optimizely. We hebben contractuele akkoorden gesloten met Optimizely waardoor Optimizely genoodzaakt is te voldoen aan het gegevensbeschermingsniveau opgelegd door Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bovendien is Optimizely gecertificeerd overeenkomstig het EU-VS-privacyschild (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Gebruikers van onze website kunnen te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de verzameling en verwerking van hun gegevens door het volgen van de instructies op https://optimizely.com/opt_out.


f) Links naar providers van sociale media / sociale plug-ins

Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins van de volgende sociale netwerken (hierna "sociale netwerken genoemd"):

    Facebook (beheerd door: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS)

    Twitter (beheerd door: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS)

    Google Plus (beheerd door: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS)

In het belang van een zo ruim mogelijk bescherming van uw gegevens maken we gebruik van technische oplossingen die ervoor zorgen dat de overdracht van gegevens via sociale plug-ins naar de respectieve provider van het sociale netwerk niet gebeurt zonder de voorafgaande activering van de sociale plug-ins door u. Sociale plug-ins zijn aanvankelijk uitgeschakeld en maken geen contact met de servers van Facebook of andere operatoren van sociale netwerken zonder dat ze geactiveerd zijn. Als u deze uitgeschakelde plug-ins activeert door op de knop "Activate Social Media" (sociale media inschakelen) te klikken op onze website, stemt u in met de overdracht van de in dit deel beschreven persoonsgegevens naar de sociale netwerken.In dat geval zal de verwerking wettelijk gebaseerd zijn op Art. 6, alinea 1, 1, a) van de AVG. Na activering maken de sociale plug-ins verbinding met het respectieve sociale netwerk. Door nogmaals te klikken kunt u een aanbevelingen verzenden binnen het respectieve sociale netwerk. Als u reeds bent ingelogd op een sociaal netwerk tijdens uw bezoek aan onze websites, is het mogelijk dat geen verdere login-dialoog wordt getoond. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door op de knop "Deactivate Social Media" (sociale media uitschakelen) te klikken. Als u de sociale plug-ins inschakelt die standard zijn uitgeschakeld, wordt er verbinding gemaakt met de sociale-netwerkservers. Elke sociale plug-in stuurt dan gegevens door naar het respectieve sociale netwerk. We hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die het respectieve sociale netwerk verzamelt met behulp van de sociale plug-in. Voor zover wij weten, ontvangen sociale netwerken informatie over welke van onze websites u momenteel bezoekt en vroeger bezocht. Voor elke ingeschakelde sociale plug-in wordt een cookie met een uniek identificatienummer ingesteld telkens de relevante website wordt geopend. Zo kan het sociale netwerk een profiel maken van uw gebruiksgedrag. Het kan niet worden uitgesloten dat een dergelijk profiel aan u kan worden toegewezen ook al schrijft u zich later voor het eerst in op een sociaal netwerk.

Als u reeds bent ingelogd op een sociaal netwerk wanneer u onze websites bezoekt, kan de operator van dit sociaal netwerk het bezoek toewijzen aan uw persoonlijke account van zodra u de sociale plug-ins activeert. Indien u functies van sociale plug-ins gebruikt (bv. de "Like"-knop, een reactie plaatsen of een "Tweet" posten), wordt de betreffende informatie rechtstreeks van uw browser naar het betreffende sociale netwerk verzonden en daar opgeslagen. Dit geldt ook wanneer u een website van een operator van sociale media opent door op het betreffende pictogram te klikken.

Als u geen lid van een sociaal netwerk bent, kunnen de sociale netwerken nog altijd uw IP-adres en informatie over de door u gebruikte browser en besturingssysteem ontvangen en opslaan nadat u de sociale plug-ins activeerde. In het kader en voor de doeleinden van de verzameling, de verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken en informatie over de rechten en rekruteringsopties voor de bescherming van uw privacy, zie de informatie over gegevensbescherming.

Onze websites bevatten ook gewone links naar Facebook, Google Plus en Twitter. In dit geval worden gegevens enkel overgedragen aan de operatoren van sociale media wanneer op het betreffende pictogram wordt geklikt (bv. de "f" van Facebook, het vogelsymbool van Twitter, het "+1"symbool van Google Plus). Als u op een dergelijk pictogram klikt, wordt een pagina van de betreffende operator van de sociale media geopend in een pop-upvenster. Daar kunt u dan informatie publiceren over onze producten, volgens de regels van de operator van de sociale media.

Conversietracking en aangepaste doelgroepen van Facebook 
De Website maakt gebruik van de Facebook-conversietrackingpixel en de aangepaste doelgroepen-pixeldiensten van Facebook. Zo kunnen we de activiteit op de website volgen van gebruikers die de website bezoeken via een reclameadvertentie op Facebook. Op die manier kunnen we meten hoe doeltreffend onze reclameadvertenties zijn. De verzamelde gegevens zijn anoniem. Dat betekent dat we geen gegevens over individuele gebruikers ontvangen van Facebook. De gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Facebook. 

Facebook kan de gegevens linken aan uw Facebook-account en de gegevens gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Via de Facebook-conversietracking kunnen Facebook en zijn partners u ook reclameadvertenties tonen buiten Facebook. Daarvoor plaatst het een cookie op uw computer. 

Facebook Ireland is een Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijke van de Gezamenlijke Verwerking en de informatie die wordt vereist volgens artikel 13(1)(a) en (b) van de AVG te vinden is in het Gegevensbeleid van Facebook Ireland op https://www.facebook.com/about/privacy

Verdere informatie over hoe Facebook Ireland Persoonsgegevens verwerkt, waaronder de rechtsgrond waarop Facebook Ireland zich baseert en de manieren om rechten van de Betrokkene tegenover Facebook Ireland uit te oefenen, te vinden is in het Gegevensbeleid van Facebook Ireland op https://www.facebook.com/about/privacy

Klik hier om uw advertentie-instellingen op Facebook te beheren: 
https://www.facebook.com/ads/preferences/  

g) Ontvangers van de gegevens

We maken deel uit van de METRO Groep, die internationaal actief is. Voor de doeleinden die hierboven worden vermeld onder 2.a) en b), maken we gebruik van dienstverleners, d.w.z. verwerkers volgens Art. 28 van de AVG, bijvoorbeeld onze dienstverleners voor cloud hosting, platform- en onderhoudsdiensten, voor het afdrukken van de klantenkaart die u van ons ontvangt, of onze dienstverleners voor het verzenden van e-mails en sms-berichten, contacten via telefoon of het afdrukken van gepersonaliseerde reclame. Het gaat om externe dienstverleners en dienstverleners binnen de METRO Groep, zoals shared service centers van de METRO Groep, die zich in landen binnen en buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden (d.w.z. het internationale datacenter van de METRO Groep, dat wordt beheerd door METRO Systems GmbH). We zorgen ervoor, o.a. door contractuele regels, dat deze dienstverleners persoonsgegevens verwerken volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming om een hoog gegevensbeschermingsniveau te verzekeren, zelfs wanneer persoonsgegevens worden overgebracht naar een ander land waar een ander gegevensbeschermingsniveau gangbaar is en waarvoor geen beslissing van de EU-commissie bestaat in verband met de gepastheid. Persoonsgegevens worden niet op andere manieren doorgegeven aan andere ontvangers, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Voor meer informatie over de gepaste beschermingsmaatregelen voor de internationale overdracht van gegevens of een exemplaar hiervan kunt u terecht bij onze Data Protection Officer via e-mail op: info@makro.be.

h) Verplichte/vrijwillige gegevensverstrekking en bewaartermijn

Uw gegevens worden op vrijwillige basis verstrekt. U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken en deze verstrekking is niet nodig om te voldoen aan een wettelijke of contractuele voorwaarde (tenzij u onze Online Shop gebruikt; in dat geval dienen gegevens te worden verstrekt volgens 2.c) om het contract te kunnen uitvoeren). Als u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, zal dat geen gevolgen hebben voor u, afgezien van het feit dat u onze diensten niet zal kunnen gebruiken. Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt via onze website, zullen enkel worden opgeslagen tot het doel is gerealiseerd waarvoor ze werden verwerkt. Voor zover bewaartermijnen overeenkomstig fiscale en handelswetten  moeten worden nageleefd, kan de bewaartermijn voor bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen. Afwijkende bewaartermijnen kunnen ook voortvloeien uit een legitiem belang van MAKRO (bv. de veiligheid van gegevens te garanderen, om misbruik te voorkomen of om daders van misdrijven te vervolgen). Gegevens die we moeten bewaren omwille van wettelijke, regelgevende of contractuele bewaarverplichtingen, zullen worden geblokkeerd.

3. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

a) Registratie van de klant

We zullen de persoonsgegevens verwerken die via het registratieformulier voor klanten en tijdens verdere zakelijke transacties worden verzameld, om het contract met de klant aan te gaan en uit te voeren en om uw klantenkaart af te drukken. Omdat we enkel contracten aangaan met geregistreerde klanten (zowel MAKRO als METRO klanten), is een klantenkaart nodig om onze winkels te kunnen bezoeken en goederen van ons te kopen. Deze verwerking is gebaseerd op Art. 6, alinea 1, b) van de AVG.

b) Marketing en analyse van de klant

We zullen al uw persoonsgegevens die via het registratieformulier voor klanten en tijdens verdere zakelijke transacties worden verzameld, ook verwerken met het oog op klantenrelaties en -analyses. Dit omvat marktonderzoek, enquêtes voor klantenfeedback, klantenanalyses, segmentering en profilering van klanten om hun gedrag en activiteiten te voorspellen, d.w.z. “customer churn”, herhaalde aankopen van bepaalde goederen en aankoopdata. Voor deze doeleinden zullen we u ook contacteren via e-mail, sms, telefoon, fax en post. Uw gegevens zullen voor de bovenvermelde doeleinden worden opgeslagen in ons gegevensmagazijn en worden aangevuld met gegevens die we uit publieke bronnen verzamelen, bv. telefoongidsen. Deze verwerking is wettelijk volgens Art. 6, alinea 1, 1, f) van de AVG. Dit is nodig voor de behartiging van onze legitieme belangen om onze diensten en relatie met u te verbeteren, die een belangrijke factor vormen voor ons commerciële succes. Via de gegevens die we verzamelen en opslaan, komen we meer te weten over uw interesses en behoeften. Zo kunnen we daarmee rekening houden en dienovereenkomstig handelen, d.w.z. door gepersonaliseerd te communiceren.  

We zullen ook al uw persoonsgegevens die via het registratieformulier voor klanten en tijdens verdere zakelijke transacties worden verzameld, verwerken om u via de post en fysieke bezoeken informatie te verstrekken over onze reclame- en marketingcampagnes. Deze verwerking is gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, f) van de AVG. Dit is nodig voor de behartiging van onze legitieme belangen om u te informeren over onze aanbiedingen en diensten en om onze relatie met u uit te breiden. Als u voorafgaandelijk heeft ingestemd met de verwerking, zullen we uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze marketinginformatie te verstrekken via e-mail, sms, telefoon of fax. Links in onze nieuwsbrieven via e-mail kunnen bovendien een tracking pixel bevatten waarmee we kunnen bepalen of u een nieuwsbrief via e-mail heeft geopend en welke links u interesseerden als u daarop klikte. In deze e-mail beschikt u over een opt-out waardoor u ten allen tijde deze pixel tracking kan stopzetten. De volgende gegevens worden verzameld: e-mailadres, de inhoud van de nieuwsbrief die naar u werd verzonden, op welke link werd geklikt, de datum en het uur van openen.

c) Ontvangers van de gegevens

We maken deel uit van de METRO Groep, die internationaal actief is. Voor de doeleinden die hierboven worden vermeld onder 2.a) en b), maken we gebruik van dienstverleners, d.w.z. verwerkers volgens Art. 28 van de AVG, bijvoorbeeld onze dienstverleners voor cloud hosting, platform- en onderhoudsdiensten, voor het afdrukken van de klantenkaart die u van ons ontvangt, of onze dienstverleners voor het verzenden van e-mails en sms-berichten, contacten via telefoon of het afdrukken van gepersonaliseerde reclame. Het gaat om externe dienstverleners en dienstverleners binnen de METRO Groep, zoals shared service centers van de METRO Groep, die zich in landen binnen en buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden (d.w.z. het internationale datacenter van de METRO Groep, dat wordt beheerd door METRO Systems GmbH). We zorgen ervoor, o.a. door contractuele regels, dat deze dienstverleners persoonsgegevens verwerken volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming om een hoog gegevensbeschermingsniveau te verzekeren, zelfs wanneer persoonsgegevens worden overgebracht naar een ander land waar een ander gegevensbeschermingsniveau gangbaar is en waarvoor geen beslissing van de EU-commissie bestaat in verband met de gepastheid. Persoonsgegevens worden niet op andere manieren doorgegeven aan andere ontvangers, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Voor meer informatie over de gepaste beschermingsmaatregelen voor de internationale overdracht van gegevens of een exemplaar hiervan kunt u terecht bij onze Data Protection Officer via e-mail op: info@makro.be.

d) Verplichte/vrijwillige gegevensverstrekking en bewaartermijn

De verstrekking van de volgende gegevens is nodig om een contract met u te kunnen aangaan en om uw registratie als klant te kunnen verwerken: klantnaam (= uw naam of naam van uw bedrijf), sector, rechtsvorm, facturatieadres, business telefoonnummer, e-mail adres, fiscaal nummer (voor klanten binnen de EU: btw-nummer), minstens de gegevens van één aankoopverantwoordelijke (d.w.z. zaakvoerder), functie van de aankoopverantwoordelijke (d.w.z. zaakvoerder of aankoper), bewijs van het bestaan van uw bedrijf. De overige gegevens die we in het kader van de klantregistratie verzamelen, worden vrijwillig door u verstrekt. U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken en deze verstrekking is niet nodig om te voldoen aan een wettelijke of contractuele voorwaarde of aan een voorwaarde die nodig is om een contract aan te gaan. Als u deze persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, zal dat geen gevolgen hebben voor u. Uit milieu overwegingen en om tijd te besparen geven wij de voorkeur aan e-mail communicatie en vragen wij u daarom om uw e-mail adres. Verder dienen wij in staat te zijn om u binnen de wettelijk opgestelde termijnen op de hoogte te kunnen brengen van herroepingen van producten (bij product fouten of gezondheidsgevaar).

Uw persoonsgegevens zullen enkel worden bewaard tot de klantrelatie wordt stopgezet en u uw klantenkaart heeft teruggegeven, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens verder te bewaren om deze voor te leggen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld belastingdiensten. Deze bewaring en overdracht van uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties om aan een wettelijke verplichting te voldoen is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, c) van de AVG.

4. Uw rechten

Als datasubject kunt u te allen tijde onze Data Protection Officer contacteren via de bovenvermelde contactgegevens onder 1. c) om uw rechten uit te oefenen volgens de AVG. Deze rechten zijn:

 • Het recht om informatie over de gegevensverwerking en een exemplaar van de verwerkte gegevens te ontvangen (recht van inzage, Art. 15 van de AVG),
 • Het recht om te vragen dat onjuiste gegevens worden rechtgezet of onvolledige gegevens worden aangevuld (recht op rectificatie , Art. 16 van de AVG),
 • Het recht om te vragen dat persoonsgegevens worden verwijderd en, indien de persoonsgegevens openbaar werden gemaakt, dat andere verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte worden gebracht van dit verzoek (recht op gegevenswissing, Art. 17 van de AVG),
 • Het recht om te vragen dat de gegevensverwerking wordt beperkt (recht op beperking van de verwerking, Art. 18 van de AVG),
 • Het recht om de persoonsgegevens over de datasubject te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en om te vragen dat deze gegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid van gegevens, Art. 20 van de AVG),
 • Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de gegevensverwerking om die te staken (recht van bezwaar, Art. 21 van de AVG),
 • Het recht om een gegeven toestemming te allen tijde in te trekken om de verwerking van gegevens op basis van uw toestemming te staken. Deze intrekking zal geen gevolgen hebben voor de wettelijkheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking (recht om toestemming in te trekken, Art. 7 van de AVG).
 • Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie als u van oordeel bent dat de gegevensverwerking inbreuk pleegt op de AVG (recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, Art. 77 van de AVG).

 

Deze verklaring inzake gegevensbescherming kan worden gewijzigd omwille van mogelijke wetswijzigingen. In dat geval zullen we informeren over dergelijke wijzigingen. Voor zover de wijzigingen gevolgen hebben voor een verwerking op basis van uw toestemming, zullen we u om een nieuwe toestemming vragen, indien nodig.