functionele cookies

Met deze cookies kan de website keuzes die je maakt onthouden om functies te verbeteren.

Functionele cookies
Cookienaam
Doel
Maximale bewaartijd
USER_TYPE
Identificeert of de gebruiker een klant of een medewerker is en bewaartdeze informatie. 
5 dagen
lang
Wordt gebruikt om de juiste taalinstelling van de pagina te behouden. 
12 maanden
INTERNAL_LOGIN_DISABLE_SSO
Wordt gebruikt om SSO te activeren of uit te schakelen afhankelijk vanhet type login dat werd gebruikt. 
5 dagen
of_ui_country
Activeert 8Country specific UI. 
5 dagen
abGroups
Activeert groep A of B voor feature A/B-test.
1 dag
ecat_store
Bevat de winkel-ID gekozen door de bezoeker op de detailpagina van hetcatalogusproduct.
1 uur
ga_loginTracker
Wordt gebruikt om de tracering van de SSO-login bij publicaties testabiliseren. 
Duur van de sessie